Al romandre més temps a casa, s’incrementen les possibilitats de fer més soroll en un pis de lloguer, així com també estem exposats a què puguin ocasionar els nostres veïns. Això, pot comportar un inconvenient de convivència si no són respectades les normes, especialment si es afecta els que habiten en les adjacències de l’immoble llogat.

Fins a quina hora es pot fer soroll en un pis de lloguer?

Durant dies festius o a l’conviure amb molts veïns, és normal que els sorolls de l’veïnat incrementin i que, unit a això, siguem més susceptibles als mateixos. El primordial per evitar inconvenients davant de qualsevol conflicte a causa d’aquest tema, és propiciar el diàleg.

Resulta necessari, distingir entre els sons comuns i el que transcendeix a ser un soroll molest, com la música a alt volum. És clar, que el moment i l’hora incideixen en això.

En termes legals, el soroll que es pot fer en un pis de lloguer està regulat per la Llei de l’Soroll (37/2003, de 17 de novembre), que preveu com regular i prevenir la contaminació acústica. Cada municipi determina la seva execució mitjançant un reglament, però, les franges horàries de regulació de soroll són comuns:

Dilluns a divendres de 08:00 a 21:00 hores
Caps de setmana i festius: de 9:30 a 21:00 hores

A més, hi ha una excepció respecte als horaris, on s’indica que el nivell de soroll mai ha de passar d’un màxim de 35 decibels durant el dia, ni els 30 en hores nocturnes. Així mateix, la llei estipula multes de van des dels 750 fins als 3.000 € per amonestar l’incompliment d’aquestes mesures estipulades en contra de la contaminació acústica.

En el momento que se alquila un piso y para que sea totalmente legal, se ha de firmar el contrato con el arrendador y depositar una fianza, además de otros trámites como el mes en curso y los honorarios del ‘agencia.

Al finalizar el contrato, el arrendador debe devolver la fianza siempre que el inquilino haya cumplido con todas las cláusulas del contrato. En caso contrario, no tiene ninguna obligación de devolverla.

Leer más

A la hora de alquilar un piso, la duda sobre quién debe dar de alta el agua o la luz suele ser muy habitual. A continuación explicaremos quien debe hacerse cargo de este trámite.

Para tener agua en cualquier vivienda, es conveniente que el propietario dé de alta el contrato de este suministro a la compañía. Además ahorrará tiempo a la hora de alquilarlo, ya que el inquilino podrá vivir de forma muy rápida y sin tener que esperar a tener agua.

Leer más

Como en cualquier vivienda, un piso de alquiler le corresponde pasar una serie de revisiones par que todo funcione de forma correcta. Una de estas revisiones puede ser la revisión de la caldera de gas y de que toda la instalación tanto en calefacción como del agua caliente pueda hacer su función de forma óptima.

Hasta aquí todo perfecto, los conflictos comienzan cuando se debe decidir quién debe pagar: ¿el propietario o el inquilino? Leer más

Tanto para los inquilinos como para los propietarios de un piso de alquiler, queda siempre en duda sobre quién debe pagar el correspondiente impuesto de basuras. Hoy os explicaremos más sobre este impuesto y quien tiene la obligación por ley de pagarlo.

El impuesto de basuras es un impuesto que tienen los ayuntamientos para justificar el pago de los servicios de la recogida de residuos en la calle. Según el tipo de inmueble que tengamos, su valor o la zona donde esté puede hacer que el importe de la tasa pueda variar.

Leer más

Existe una duda muy habitual en los pisos de alquiler sobre quién debe pagar las reparaciones en caso de que haya alguna durante el transcurso del contrato de alquiler.

Cuando se produce una avería grave, es muy habitual que entre el inquilino y el propietario haya un conflicto. En este artículo te daremos las respuestas ante esta situación.

Leer más