Mantenir una casa lliure d’insectes és fonamental per garantir un ambient net i saludable. Tot i que els insectes poden resultar molestos i fins i tot representar un risc per a la salut, existeixen mesures senzilles i efectives que pots prendre per prevenir la seva presència al teu llar.

En primer lloc, és important mantenir una bona higiene en totes les àrees de la casa. Això inclou netejar regularment els pisos, les superfícies i els estris de cuina per eliminar qualsevol resta de menjar que pugui atreure als insectes. A més, és important mantenir els aliments emmagatzemats en recipients hermètics per evitar que els insectes tinguin accés a ells.

Un altre pas important és segellar totes les possibles entrades d’insectes a casa. Això inclou reparar qualsevol esquerda o forat a les parets, finestres i portes, així com assegurar-se que les reixes de ventilació estiguin correctament instal·lades i en bon estat. També és útil col·locar mosquiteres a les finestres per evitar que els insectes entrin a casa.

A més, és important mantenir el jardí i l’exterior de la casa nets i ordenats. Això inclou retallar regularment el gespa, eliminar els escombraries i la brossa, i evitar acumular aigua estancada, ja que pot convertir-se en un criader d’insectes.

També hi ha mesures preventives més específiques, com ara l’ús de repel·lents d’insectes en les àrees propenses a la seva presència, així com la instal·lació de trampes o dispositius ultrasònics que espanten als insectes.

En resum, la millor manera d’evitar els insectes a casa és mantenir una bona higiene, segellar les possibles entrades d’insectes, mantenir l’exterior de la casa net i ordenat, i utilitzar mesures preventives específiques segons sigui necessari. Amb aquests senzills passos, pots mantenir el teu llar lliure d’insectes i gaudir d’un ambient més saludable i confortable.

Al traslladar-te a un pis de lloguer, un dels passos més importants a seguir és canviar la titularitat dels subministraments, com aigua, electricitat, gas i internet. Aquest procés assegura que les factures arribin al teu nom, evitant malentesos o problemes amb el propietari o inquilins anteriors. Aquí t’expliquem com fer-ho de manera efectiva.

Pas 1: Recopila la Documentació Necessària

Abans d’iniciar el procés, és essencial recopilar tota la documentació necessària. Això inclou la teva identificació personal (DNI, NIE o passaport), el contracte de lloguer signat per ambdues parts, una factura recent del subministrament a canviar, i en alguns casos, el número de compte bancari per domiciliar els pagaments.

Pas 2: Contacta amb les Companyies de Subministraments

Una vegada tinguis tots els documents, el següent pas és contactar directament amb les companyies de subministraments. Això es pot fer per telèfon, a través de les seves pàgines web o personalment a les seves oficines. És important informar-se sobre si el procés pot completar-se en línia, ja que moltes companyies ofereixen aquesta facilitat.

Pas 3: Proporciona la Informació i Documentació

Durant el contacte amb la companyia, et sol·licitaran la informació i documentació recopilada. En alguns casos, pot ser que et demanin dades addicionals sobre el pis, com l’adreça exacta o el número de comptador. És crucial proporcionar dades precises per evitar retards o complicacions.

Pas 4: Confirmació i Recepció de Factures

Després d’enviar la documentació i la informació requerida, la companyia processarà el canvi de titularitat. Aquest procés pot trigar des de uns pocs dies fins a diverses setmanes, depenent de la companyia i el tipus de subministrament. Rebràs una confirmació del canvi, i les futures factures arribaran al teu nom.

Consideracions Importants

  • Comunicació amb el Propietari: És recomanable informar al propietari sobre el canvi de titularitat dels subministraments. En alguns contractes de lloguer, pot existir l’obligació de mantenir al propietari informat sobre aquests canvis.
  • Revisió de l’Estat dels Subministraments: Abans de realitzar el canvi de titularitat, assegura’t que no existeixin deutes pendents o problemes amb els subministraments. Aquests problemes haurien de ser resolts per l’inquilí anterior o el propietari abans de la teva arribada.
  • Actualització de Dades: Si canvies de número de compte bancari o adreça postal, recorda actualitzar aquestes dades amb les companyies de subministraments per evitar problemes amb el pagament o la recepció de factures.

Canviar la titularitat dels subministraments és un pas crucial en entrar a viure en un nou pis de lloguer. Seguint aquests passos, podràs assegurar-te que aquest procés es realitzi de manera suau i sense contratemps, permetent-te gaudir del teu nou habitatge sense preocupacions addicionals.

El lloguer de temporada a Espanya és una modalitat de lloguer d’habitatges que es caracteritza per tenir una durada limitada, generalment associada a períodes vacacionals o estacionals. Aquesta pràctica és comuna en zones turístiques i costaneres, on la demanda d’allotjament varia segons la temporada de l’any.

En el lloguer de temporada, els propietaris ofereixen les seves vivendes per ser ocupades durant un període específic, que pot ser des d’uns pocs dies fins a diversos mesos, depenent de les necessitats de l’inquilí i de les regulacions locals. Aquest tipus de lloguer és especialment popular en destinacions turístiques com la Costa del Sol, les Illes Balears, la Costa Brava i altres zones costaneres d’Espanya.

Els inquilins que opten pel lloguer de temporada solen ser turistes o persones que desitgen passar unes vacances a la platja, practicar esports aquàtics, gaudir del clima mediterrani o explorar la cultura i la gastronomia locals. Per tant, les vivendes disponibles per lloguer de temporada solen estar completament moblades i equipades amb totes les comoditats necessàries per a una estada còmoda i placentera.

El lloguer de temporada també pot ser una opció atractiva pels propietaris que desitgen obtenir ingressos addicionals durant els períodes de major demanda turística. Llogant la seva propietat durant la temporada alta, poden generar ingressos que els ajudin a cobrir les despeses de manteniment i obtenir un retorn sobre la seva inversió immobiliària.

No obstant això, és important tenir en compte que el lloguer de temporada està subjecte a regulacions específiques a cada comunitat autònoma d’Espanya. Aquestes regulacions poden incloure requisits relacionats amb la durada mínima i màxima del lloguer, els impostos aplicables, les condicions d’ocupació i altres aspectes legals i administratius.

En resum, el lloguer de temporada a Espanya és una opció flexible i convenient tant per a inquilins com per a propietaris, que permet aprofitar al màxim les oportunitats turístiques i generar ingressos addicionals durant els períodes de major demanda. No obstant això, és fonamental complir amb les regulacions locals i garantir una experiència satisfactòria tant per a l’arrendador com per a l’arrendatari.

És important considerar la importància de l’eficiència energètica en els nostres habitatges. En l’actualitat, conceptes com “sostenibilitat” i “eficiència” són més rellevants que mai, i el compromís amb el medi ambient i el consum responsable són prioritaris, ja sigui en l’àmbit professional o en l’àmbit domèstic.

En aquest article, analitzarem els avantatges que l’eficiència energètica pot aportar a la teva llar.

  1. Protecció del medi ambient: Un dels efectes més evidents de l’eficiència energètica és la reducció de la petjada de carboni i l’impacte negatiu que la nostra activitat té sobre el planeta. Utilitzar els recursos disponibles de manera més eficient i responsable és fonamental per a la preservació del medi ambient.
  2. Estalvi econòmic: Tots els electrodomèstics que fem servir a casa nostra consumeixen energia, com ara frigorífics, calefacció, rentadores, etc. Si optimitzem aquest consum, reduirem significativament la nostra factura energètica. Per aconseguir-ho, és essencial optar per aparells amb una qualificació energètica superior, tot i que poden ser més costosos inicialment, a la llarga suposaran un estalvi considerable. Pots trobar maneres de maximitzar aquest estalvi aquí.
  3. Revalorització de l’habitatge: Quan es ven una propietat, el certificat energètic és un document essencial que indica el nivell d’eficiència energètica de l’immoble. Aquesta informació és cada cop més rellevant i pot augmentar el valor de la teva casa fins a un 10%. Això significa que, a més de reduir les teves despeses energètiques, una millora en l’eficiència energètica també pot augmentar el valor de la teva inversió immobiliària.

En resum, apostar per l’eficiència energètica no només és una decisió responsable des del punt de vista mediambiental, sinó que també comporta beneficis econòmics i pot incrementar el valor del teu habitatge. És una inversió que té un impacte positiu a curt i llarg termini, tant per a tu com per al planeta.

Quan s’acosta el final d’un contracte d’arrendament, tant els inquilins com els propietaris han de manejar amb atenció els procediments per concloure l’acord de manera adequada. La llei marca que el propietari ha d’avisar a l’inquilí amb almenys quatre mesos d’antelació per evitar una renovació automàtica del contracte. D’una altra manera, el contracte podria prorrogar-se tàcitament per períodes anuals fins a un màxim de cinc anys. Per a l’inquilí, aquest període de preavís es redueix a dos mesos.

A més, la llei contempla situacions en les quals es pot acabar un contracte prematurament. Si l’inquilí decideix marxar abans de la data estipulada, ha de compensar al propietari, i aquesta compensació sol equivaler a una mensualitat per cada any de contracte que quedi pendent, encara que això ha d’estar clarament detallat en el contracte. D’altra banda, el propietari té la facultat de finalitzar el contracte anticipadament si l’inquilí incompleix amb els termes establerts, com l’impagament del lloguer o la realització d’activitats no permeses a la propietat.

És rellevant esmentar que existeix la possibilitat per al propietari de finalitzar el contracte en qualsevol moment si necessita l’habitatge per al seu ús personal o el del seu ex-cònjuge, sempre i quan ho comunique amb dos mesos d’antelació. Per facilitar aquests processos, es poden trobar models de notificació de finalització de contracte a punt per ser utilitzats, assegurant que les parts compleixen amb la formalitat i els terminis requerits.

En resum, tant per a propietaris com per a inquilins, és essencial conèixer els terminis i procediments per finalitzar un contracte d’arrendament, assegurant una transició ordenada i conforme a la llei.

L’escenari actual del mercat de lloguer és força desafiador. La tensió continua en aquest mercat ha conduït a una elevació de preus sense precedents, especialment en les grans ciutats. Aquesta realitat ha impulsat l’aparició de diverses estratègies, algunes d’elles fraudulentes, per accedir a una vivenda. En aquest article, explorarem una d’aquestes estratègies: el sublloguer.

Es dóna una situació creixent on una persona lloga un apartament sencer però decideix subllogar les habitacions que no utilitza. Això, conegut com a subarrendament, és particularment popular entre els joves i estudiants. Però, és legal aquesta pràctica?

La qüestió amb el sublloguer no és tant sobre la seva legalitat, sinó sobre l’aprovació del propietari. Aquesta forma d’arrendament és legal, però si no es compta amb l’autorització del propietari, es pot entrar en un terreny de terminació del contracte.

Si es permet el sublloguer, ha de ser formalitzat per escrit, establint així dos contractes diferents: un amb el propietari de l’habitatge i un altre amb el subinquilí a qui se li ha cedit una habitació.

A més, és important saber que la durada del contracte de subarrendament està vinculada a la durada del contracte principal. Respecte a la renda que se li cobra al subinquilí, mai ha de ser superior a la quantitat que el propietari rep de l’arrendatari inicial.

En quant al nombre de persones a qui es pot subllogar, aquest nombre no ha de superar el que està especificat en la cèdula d’habitabilitat de l’habitatge.

La Llei d’Arrendaments Urbans (LAU) també preveu el subarrendament d’una casa completa durant una temporada. Per exemple, un arrendatari que sublloga l’apartament durant els mesos d’estiu, sempre amb l’aprovació del propietari o propietaris.

El subarrendament és diferent del lloguer d’habitacions, en el qual un propietari lloga habitacions individualment a diferents persones.

This post is also available in: Spanish